Una colla d’amics i seguidors de la tasca d’en Josep Rius-Camps ens vàrem posar d’acord a finals de l’any 2019 per crear una entitat que pogués donar suport al seu treball. Així ha nascut l’Associació TEXT - Transmissió i Exegesi de Textos del cristianisme antic.

El nostre objectiu és donar difusió i continuïtat al seu treball promovent l’estudi de textos del cristianisme antic a través de la recerca directa dels manuscrits amb una metodologia interdisciplinària: integrant les aportacions tant de la lingüística actual com del coneixement cada cop més acurat del context jueu —bressol de Jesús i del seu projecte—, amb els avenços en història textual i les metodologies més conegudes.

L’associació pretén posar a l’abast del públic en general els resultats d’aquestes recerques, tant per contribuir a il•luminar un passat cultural, que és de tots, com per acostar-nos a la persona de Jesús. Aquesta vol ser l’aportació de TEXT al progrés de la nostra cultura avui.

Una colla d’amics i seguidors de la tasca d’en Josep Rius Camps ens vàrem posar d’acord a finals de l’any 2019 per crear una entitat que pogués donar suport al seu treball. Així ha nascut l’Associació TEXT - Transmissió i Exegesi de Textos del cristianisme antic.

El nostre objectiu és donar difusió i continuïtat al seu treball promovent l’estudi de textos del cristianisme antic a través de la recerca directa dels manuscrits amb una metodologia interdisciplinària: integrant les aportacions tant de la lingüística actual com del coneixement cada cop més acurat del context jueu —bressol de Jesús i del seu projecte—, amb els avenços en història textual i les metodologies més conegudes.

L’associació pretén posar a l’abast del públic en general els resultats d’aquestes recerques, tant per contribuir a il•luminar un passat cultural, que és de tots, com per acostar-nos a la persona de Jesús. Aquesta vol ser l’aportació de TEXT al progrés de la nostra cultura avui.